Tuyển dụng

Nhân viên điều dưỡng

Cần tuyển: Nhân viên điều dưỡng Số lượng: 5 Người 1.Mô tả công việc: -Tiếp cận, tìm hiểu tình trạng, yêu cầu của bệnh nhân và đáp ứng những yêu cầu này nếu có thể. -Tham gia vào quá trình chăm sóc đặc biệt và cấp cứu bệnh nhân. -Đưa ra các quyết định trong […]

Chuyển lên trên
.
.
.
.